Naar de inhoud springen

Waarom Vrije Scholen niet werken

Vroeger was het simpel: je ging naar school of niet. Veel keuze was er niet. Je koos hooguit een school uit op het gebied van geloofsovertuiging. Tegenwoordig hebben we veel meer keuze. Behalve het reguliere (al dan niet christelijk of katholiek georiënteerde) onderwijs heb je tal van onderwijsstromen die voor kinderen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan Dalton-onderwijs, waarbij de zelfstandigheid centraal wordt gesteld, of denk aan Jenaplan, waarbij vieringen en kringgesprekken centraal staan. Ook Montessori is erg geliefd, want hierbij staat het kind centraal. Wat deze stromingen hebben is dat ze onderwijs op maat bieden, zonder af te wijken van de eisen en kerndoelen die de regering stelt.

Vrije Scholen zijn een heel andere tak van sport. De Vrije School in Nederland kent weinig successen. Voor wie van plan is zijn kind op een Vrije School te plaatsen, kunnen de argumenten in dit artikel zwaar wegen.

 

Rudolf SteinerRudolf Steiner

De Oostenrijkse pedagoog Rudolf Steiner, die aan het einde van de negentiende eeuw leefde, is de grondlegger van de Steiner-scholen, wat tegenwoordig doorgaat voor Vrije School. Steiner was de grondlegger van de antroposofie, kort samengevat: een zienswijze waarbij men ervan uitgaat dat er een geestelijke wereld bestaat die benaderd kan worden door de innerlijke mens. Deze innerlijke ontwikkeling en het in contact komen met deze ‘geestelijke wereld’ is de achtergrond bij het Steiner-onderwijs.

Scholen die de leer van Steiner predikten creëerden huiselijke sferen. Leerkrachten gingen als ‘vaders’ met de kinderen mee van het ene jaar naar het volgende. Zo werd een band gevormd die tot beter leren zou moeten leiden. Kunstvorming stond centraal en de scholen maakten geen gebruik van methodes die door de overheid werden opgelegd. Ze maakte haar eigen methodes, naar inzicht van de leerkracht.

 

Iederwijs

Deze gedachte is terug te zien in veel Iederwijsscholen, scholen die in de afgelopen tien jaar erg in trek waren, maar vanwege onkunde werden gesloten en verboden. De Vrije School kwam daardoor in de plaats. Deze bestonden al, maar werden sinds het sluiten van Iederwijsscholen een stuk populairder. Hoewel er wettelijke eisen zijn aan scholen, is de Vrije School een school op zich. Er wordt wel geleerd, maar het blijft altijd heel vaag hoe. De scholen hechten meer waarde aan de ontwikkeling van het kind dan aan de cognitieve ontwikkeling. Niet gek dat de meeste Vrije Scholen niet goed aansluiten op het voortgezet onderwijs. De mentaliteit bij dergelijke scholen is heel anders, ook wanneer gekeken wordt naar mbo of hbo-opleidingen.

 

Waarom beter geen Vrije School?

Een Vrije School is een mooi idee, maar zou zich moeten beperken tot buurthuis. Als school wordt er een te grote aanslag op het welbevinden en leren van kinderen gedaan. Ze worden niet opgeleid om deel te nemen aan de maatschappij zoals die is, want er is weinig ruimte voor andersdenkenden. Daarbij worden veel kerndoelen niet behaald en is het niet gek dat de overheid bij veel Vrije Scholen een vinger aan de pols houdt door de Onderwijsinspectie op die scholen af te sturen. Een reguliere school, of Jenaplan of Dalton, kan meer soelaas bieden. Hier worden de richtlijnen van de regering gevolgd en is ook sprake voor lichamelijke ontwikkeling.

Maar Vrije Scholen hebben een nare smaak in de mond. Ze zijn veel negatief in het nieuws en lopen het risico om gesloten te worden.

Meer weten? Bezoek de website Vereniging van vrijescholen.