Skip to content

De Kunst van Goed Onderwijs Posts

Groep 8, het laatste jaar op de basisschool

Groep 8Na acht jaar is het zo vanzelfsprekend. Kinderen gaan ’s ochtends naar school, hebben om 12.00 uur pauze en gaan om 13.00 uur weer de banken in tot 15.00 uur. Het hele jaar hebben ze dezelfde meester of juf (en soms meerderen) en draaien ze hun programma routinegewijs af. Maar dan komt groep 8 en met groep 8 komt het besef dat het laatste jaar toch echt is aangebroken. Voor ouders van wie het de eerste keer is dat hun kind schoolverlater is, kan dit erg moeilijk zijn. Hun kind wordt groter en gaat straks de wijde wereld in. Het voortgezet onderwijs kan voor deze ouders een belangrijke stap zijn. Zaak dus om die goed te nemen. Groep 8, wat staat je dan te wachten? Met, op verzoek van velen, extra aandacht voor het voortgezet onderwijs.

 

Leren voor de Eindtoets

In groep 8 worden, afhankelijk van de school waarop je zit, van november tot en met januari adviezen gegeven. Die adviezen zijn voor het voortgezet onderwijs. Naar welk niveau je gaat wordt door de leerkracht(en) van groep 8 besloten. Zij kijken naar je toetsen in het LVS (leerlingvolgsysteem), naar je Cito-toetsen en naar je Entreetoets. Ook werkhouding is van belang. In het adviesgesprek krijg je een bindend advies te horen. Je kunt dan op zoek naar een school die bij je past, op het niveau dat de leerkracht besloten heeft.

Omdat middelbare scholen nog wel eens willen afwijken van het advies gaan sommige ouders de Eindtoets oefenen met hun kind. Op zich kan dat werken, want een hogere uitslag kan een hoger niveau tot gevolg hebben. Het is dan wel de vraag of dit zinvol is. Acht jaar onderwijs heeft de leerkrachten ook een duidelijk beeld gegeven.

 

Musical

De eindmusical in groep 8 is een belangrijk moment. Zeker voor de kinderen zelf. Ze worden hechter en hebben gezamenlijk een missie: een goede musical op poten zetten én uitvoeren. Dat kan veel emoties veroorzaken. Kinderen beseffen ook maar al te goed dat de klas waarmee ze zijn opgegroeid, waarmee ze tot dan toe het grootste deel van hun leven hebben gedeeld, niet meer in deze situatie terugzien na de zomervakantie. Sterker nog: ook leerkrachten en de school zullen verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe kinderen.

Een musical heeft vaak een zomers of schools thema en staat bol van de typetjes. Het is leuk voor kinderen om typetjes te spelen en ook heel erg leuk voor ouders om naar te kijken. Als de gelegenheid het toestaat, is het aan te bevelen om de musical op te laten nemen. Veel ouders en kinderen vinden het leuk om hier later nog eens naar terug te kijken.

Musical groep 8

Groep 8 kamp

Niet alle scholen, maar wel veel, doen aan een groep 8 kamp. Groep 8 gaat op pad. De bossen in. Hutten bouwen, spelletjes spelen en afscheid nemen. Het groep 8-kamp brengt de groep voor een laatste keer samen. Samen met de leerkracht van dat jaar en andere teamleden wordt een leuke tijd doorgebracht. Het groep 8 kamp leidt ieder jaar tot leuke reacties van ouders en kinderen en is daarmee voor velen een dierbare herinnering.

De meeste groep 8-kampen vinden plaats in de bossen, maar dat hoeft natuurlijk niet.

 

Voortgezet onderwijs

En dan is het zover, de leerling verlaat de basisschool en gaat naar het voortgezet onderwijs. Daar zal een heel andere sfeer heersen dan op de huidige school. De leerkrachten zijn ineens docenten en ieder uur is er een ander. Hoe kunt u zich als ouder goed voorbereiden op deze overstap? Zorg ervoor dat u en uw kind staan achter het besluit van de school. Het is uw kind dat daar de tijd door moet brengen, niet u. Wees dus niet te star in uw eigen mening, maar kijk naar uw kind. Zorg dan dat de papieren ondertekend en ingevuld zijn, dat er paspoorten op de school liggen en dat uw kind inderdaad is ingeschreven. In de meeste regio’s moet dat voor begin april gedaan zijn.

Dan is het zaak om u goed voor te bereiden op de brugklas. De boekenlijst moet gecontroleerd en aangeschaft worden, boeken gekaft, etuis en agenda’s gekocht en de belangrijkste data moeten worden genoteerd.

In de brugklas is het niet gebruikelijk dat ouders nog naar school komen, maar indien u dat wenst kunt u altijd een afspraak maken met de mentor. Deze kan u optimaal informeren over de werkwijze en stand van zaken in de eerste klas.

 

Groep 8, geniet ervan

Groep 8 is een spannend jaar. Ook is het een leuk jaar. De toekomst wacht en de afsluiting van de basisschool is groots en meeslepend. Belangrijke tip dus voor kinderen die nu in groep 8 zitten of naar groep 8 gaan: geniet er met volle teugen van, want die tijd komt niet meer terug.

Comments closed

Waarom Vrije Scholen niet werken

Vroeger was het simpel: je ging naar school of niet. Veel keuze was er niet. Je koos hooguit een school uit op het gebied van geloofsovertuiging. Tegenwoordig hebben we veel meer keuze. Behalve het reguliere (al dan niet christelijk of katholiek georiënteerde) onderwijs heb je tal van onderwijsstromen die voor kinderen kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan Dalton-onderwijs, waarbij de zelfstandigheid centraal wordt gesteld, of denk aan Jenaplan, waarbij vieringen en kringgesprekken centraal staan. Ook Montessori is erg geliefd, want hierbij staat het kind centraal. Wat deze stromingen hebben is dat ze onderwijs op maat bieden, zonder af te wijken van de eisen en kerndoelen die de regering stelt.

Vrije Scholen zijn een heel andere tak van sport. De Vrije School in Nederland kent weinig successen. Voor wie van plan is zijn kind op een Vrije School te plaatsen, kunnen de argumenten in dit artikel zwaar wegen.

 

Rudolf SteinerRudolf Steiner

De Oostenrijkse pedagoog Rudolf Steiner, die aan het einde van de negentiende eeuw leefde, is de grondlegger van de Steiner-scholen, wat tegenwoordig doorgaat voor Vrije School. Steiner was de grondlegger van de antroposofie, kort samengevat: een zienswijze waarbij men ervan uitgaat dat er een geestelijke wereld bestaat die benaderd kan worden door de innerlijke mens. Deze innerlijke ontwikkeling en het in contact komen met deze ‘geestelijke wereld’ is de achtergrond bij het Steiner-onderwijs.

Scholen die de leer van Steiner predikten creëerden huiselijke sferen. Leerkrachten gingen als ‘vaders’ met de kinderen mee van het ene jaar naar het volgende. Zo werd een band gevormd die tot beter leren zou moeten leiden. Kunstvorming stond centraal en de scholen maakten geen gebruik van methodes die door de overheid werden opgelegd. Ze maakte haar eigen methodes, naar inzicht van de leerkracht.

 

Iederwijs

Deze gedachte is terug te zien in veel Iederwijsscholen, scholen die in de afgelopen tien jaar erg in trek waren, maar vanwege onkunde werden gesloten en verboden. De Vrije School kwam daardoor in de plaats. Deze bestonden al, maar werden sinds het sluiten van Iederwijsscholen een stuk populairder. Hoewel er wettelijke eisen zijn aan scholen, is de Vrije School een school op zich. Er wordt wel geleerd, maar het blijft altijd heel vaag hoe. De scholen hechten meer waarde aan de ontwikkeling van het kind dan aan de cognitieve ontwikkeling. Niet gek dat de meeste Vrije Scholen niet goed aansluiten op het voortgezet onderwijs. De mentaliteit bij dergelijke scholen is heel anders, ook wanneer gekeken wordt naar mbo of hbo-opleidingen.

 

Waarom beter geen Vrije School?

Een Vrije School is een mooi idee, maar zou zich moeten beperken tot buurthuis. Als school wordt er een te grote aanslag op het welbevinden en leren van kinderen gedaan. Ze worden niet opgeleid om deel te nemen aan de maatschappij zoals die is, want er is weinig ruimte voor andersdenkenden. Daarbij worden veel kerndoelen niet behaald en is het niet gek dat de overheid bij veel Vrije Scholen een vinger aan de pols houdt door de Onderwijsinspectie op die scholen af te sturen. Een reguliere school, of Jenaplan of Dalton, kan meer soelaas bieden. Hier worden de richtlijnen van de regering gevolgd en is ook sprake voor lichamelijke ontwikkeling.

Maar Vrije Scholen hebben een nare smaak in de mond. Ze zijn veel negatief in het nieuws en lopen het risico om gesloten te worden.

Meer weten? Bezoek de website Vereniging van vrijescholen.

Comments closed