Naar de inhoud springen

Ouderavond, wat moet u vragen?

U kent het wel, de ouderavond van uw zoon/ dochter. Een bekende situatie voor veel ouders. Het bericht dat de ouderavond is ingepland komt vaak tegelijk met het rapport waarover gesproken gaat worden. Sommige scholen kiezen ervoor om dit los van het rapport te doen. Enfin, het gesprek komt er. Vaak twee keer per jaar. Als u geluk heeft neemt de school tijd voor u en zijn het er drie per jaar. Wat is nu de bedoeling van zo’n ouderavond? Wat moet u wel vragen en wat juist niet? Maar… nog belangrijker… wat kunt u van de leerkracht verwachten tijdens dit gesprek?

Een belangrijk moment voor uw kind en u. De ouderavond ontleed.

 

Wat kunt u verwachten van de ouderavond?

De ouderavond is in de eerste plaats bedoeld om ouders tijd te geven om over het laatste rapport te praten. Dat betekent dat er wordt ingezoomd op het rapport van de afgelopen maanden. De prestaties worden per vak besproken, kort aangestipt en er worden afspraken gemaakt.

Het merendeel in zo’n gesprek komt vanuit de leerkracht. Maar de term ‘oudergesprek’ is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Natuurlijk heeft u er zelf ook wat in te brengen. U kunt uw vragen stellen over tal van zaken, zoals de resultaten van uw zoon/ dochter, de gymles, de leerkracht zelf, het handelen van de school, komende uitjes en andere kinderen. Alles wat u kwijt wil of waarover u meer wenst te weten mag u ten tafel brengen. De leerkracht dient begripvol naar uw situatie te luisteren en op een adequate manier uw vragen te beantwoorden.

Wanneer er niet genoeg tijd is (tien minuten, dat is vaak de tijd die voor dergelijke gesprekken zijn ingepland), moet de leerkracht u de gelegenheid geven om een nieuwe afspraak te maken. Dan kunt u er uitgebreider op doorgaan.

 

Wat kunt u niet verwachten van de ouderavond?

U kunt vrij veel van de ouderavond verwachten. Maar wat kunt u niet verwachten? U kunt niet verwachten dat de leerkracht u in tien minuten tijd alles gaat vertellen wat u het afgelopen halfjaar gemist heeft. U dient er zelf voor te zorgen dat uw zaken op orde zijn en dat u weet waarvoor u komt.

Het is ook niet netjes naar andere ouders – die buiten zitten te wachten – als u teveel tijd in beslag neemt.

Als u meer tijd nodig heeft, kunt u dat aangeven en zal de leerkracht tijd inruimen voor een nieuw gesprek of – als dat beter uitkomt – een telefonisch contact moment.

 

Wat moet u vragen tijdens de ouderavond?

Er zijn een aantal zaken die ouders niet vragen tijdens een ouderavond. Welke zaken mag u niet vergeten? Het belangrijkste is het Cito volgsysteem. Scholen nemen twee soorten toetsen af: methodetoetsen (van een korter tijdsbestek) en Cito-toetsen (over een periode van een half jaar en soms zelfs een jaar). Die laatste zijn belangrijk, want ze bepalen het niveau van uw kind als het naar het voortgezet onderwijs gaat.

Heel gek, maar het komt heel vaak voor dat kinderen een 9 scoren op rekenen, maar een IV halen op de Cito. Terecht dat ouders zich niet kunnen vinden in een vmbo-kbl advies. Alles wijst toch op die 9? Maar het gaat om die IV. Zorg dus dat u daarnaar vraagt.

Verder dient u te vragen naar alles wat u niet weet over wat er dat jaar komen gaat, zoals uitjes, de Entreetoets in groep 7, de Cito eindtoets in groep 8, het schoolkamp, de musical en meer.

 

Hieronder volgt een leuk fragment van hoe een ouderavond niet bedoeld is (Bron: Koefnoen)